Warsztaty: Znajdowanie, wdrażanie i rozwijanie talentów przy wykorzystaniu narzędzi psychometrycznych.

Jesteśmy już po warsztatach z Margaret Burnside w I edycji projektu Transformacja HR. Zapraszamy do wysłuchania kilku słów od Margaret oraz do udziału w II edycji projektu.

 

 

Zapraszamy na interaktywne warsztaty w programie Transformacja HR z międzynarodową certyfikacją SHRM dla liderów biznesu i profesjonalistów z branży HR

„Znajdowanie, wdrażanie i rozwijanie talentów przy wykorzystaniu narzędzi psychometrycznych” w celu poznania korzyści płynących ze strategii talentu dzięki wiarygodnym danym.

 

28. lutego 2019 r. zapraszamy do Olivia Business Centre w Gdańsku na warsztaty w międzynarodowym programie wspierającym certyfikację SHRM oraz w projekcie Transformacja HR „Znajdowanie, wdrażanie i rozwijanie talentów przy wykorzystaniu narzędzi psychometrycznych”, które poprowadzi Margaret Burnside, CEO,  Cake People Development. 

ZAPISZ SIĘ

 

W ramach tej 8. godzinnej sesji prowadzonej przez Margaret w języku angielskim:

 

Zbadamy, jak można podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące osób, które zatrudniamy, wdrażamy i rozwijamy w firmach, korzystając z wielu narzędzi. Skoncentrujemy się na czterech głównych grupach narzędzi i ich zastosowaniach:

 1. Testach Aptitude
 2. Profilach osobowości
 3. Ankietach dotyczących zaangażowania
 4. Kwestionariuszach opinii 360.


Zła decyzja w rekrutacji może być droga, a my nie zawsze będziemy to robić właściwie. Dobrą decyzję rekrutacyjną możemy podjąć tym częściej, im częściej poprzemy nasze instynkty o dane naukowe. Po rekrutacji natomiast chcemy mieć pewność, że zatrzymamy naszych kluczowych pracowników i że wykorzystujemy to, co najlepsze. Zaangażowanie w monitorowanie, identyfikowanie potrzeb rozwojowych i zmian ról można wspierać za pomocą odpowiednich narzędzi.

Dlatego przyjrzymy się także temu:

 1. jak wybrać najlepsze narzędzia psychometryczne do pracy, którą wykonujemy.
 2. Jak efektywnie i etycznie wykorzystywać te narzędzia.
 3. Jak zidentyfikować typowe błędy, które popełniamy.
 4. Jak i czy warto zbudować swoje biznesowe uzasadnienie dla inwestowania w te narzędzia.


Bądźcie gotowi podzielić się swoimi doświadczeniami ze współpracownikami i otworzyć umysł na nowe i różne sposoby pracy, czekamy na Was!

 

Ponadto każdy z uczestników będzie miał okazję pracować nad swoimi talentami przy wykorzystaniu ciekawego narzędzia. A wszystko to na podstawie doświadczeń zbudowanych w pracy z międzynarodowymi korporacjami i mniejszymi, bardziej zwinnymi firmami na całym świecie.

 

ZAPRASZAMY

28. lutego 2019 r. w godzinach od 8:30 do 16:00

do Olivia Business Centre w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472

 

Cena za warsztat to 1.500,00 zł netto + VAT.
Dla członków Klubu HRBP obowiązuje zniżka 10%.
Warsztat w całości jest prowadzony w języku angielskim.

Jest to chyba jedyna okazja w 2019 roku, aby bezpośrednio czerpać z wiedzy i doświadczenia Margaret Burnside bez wyjeżdżania z Polski.

Warsztat skierowany jest do HR Business Partnerów, Dyrektorów HR, Dyrektorów Zarządzających i Operacyjnych, menedżerów a także innych osób zainteresowanych rozwojem w branży zarządzania. Wspiera międzynarodową certyfikację globalnej organizacji Society for Human Management (SHRM).


ZAPISZ SIĘ NA WARSZTAT

 

Jeśli chcesz lepiej poznać Margaret, prosimy zapoznaj się z załączonym poniżej materiałem:

Margaret Burnside – międzynarodowy trener w programie Transformacja HR.

ZAPISZ SIĘ NA HRBP PROGRAM

 

Warsztat „Znajdowanie, wdrażanie i rozwijanie talentów przy wykorzystaniu narzędzi psychometrycznych.” jest częścią większego projektu wspierającego międzynarodową certyfikację SHRM, tj. Programu HRBP.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, proszę zapoznaj się z zamieszczonymi poniżej informacjami:

HR BUSINESS PARTNER PROGRAM WSPIERAJĄCY CERTYFIKACJĘ SHRM


Jeśli potrzebujesz więcej informacji – skontaktuj się z nami telefonicznie, poprzez e-mail lub wypełniając poniższy fomularz.

 • +48 691 350 014 – Anna Flis
 • +48 501 732 916 – Joanna Bojarska – Buchcic
 • +48 669 505 847 – Jowita Spychalska
 • biuro@transformacjahr.com

Wyrażam zgodę


PARTNERZY PROJEKTU

 


HR Transformation Series – Finding, Deploying and Developing your Talent using Psychometric Tools.

 

An interactive workshop for business leaders and HR professionals to explore the benefits of underpinning your talent strategy with reliable data.

We will investigate how you can make more informed decisions about the people you hire, retain and develop using a range of tools. We will focus on four main groups of tools and their uses:

 • Aptitude Tests
 • Personality profiles
 • Engagement Surveys
 • 360 Feedback Questionnaires

A wrong decision in Recruitment  can be expensive and we won’t always get it right. We can get it right more often if we back up our instincts in interview with scientific data. Once we have recruited, we want to be sure we retain our key people and that we are getting the best out of them. Monitoring engagement, identifying development needs and role changes can all be supported with the right tools.

We will also look at:

 • how to select the best psychometric tools for the work you do.
 • Discuss principles of how to use these tools effectively and ethically
 • Identify common mistakes with these tools
 • Build your business case for investing in these tools

BE prepared to to share your experience with your colleagues and bring an open mind to some new and different ways of working, we look forward to seeing you there!